โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

กิจกรรมวันครู ที่โรงเรียนบ้านควนตม

กิจกรรมวันครู ที่โรงเรียนบ้านควนตม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครู พร้อมมอบเกียรติบัตรคุณครูดีเด่นให้แก่คุณครูผู้สอน ณ โรงเรียนบ้านควนตม

กิจกรรมวันครู กิจกรรมวันครู กิจกรรมวันครู