โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

กิจกรรมวันปีใหม่ จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านควนตม

กิจกรรมวันปีใหม่ จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านควนตม เพื่อให้เด็กๆมาร่วมกิจกรรมปีใหม่ พร้อมทั้งจับฉลากของขวัญ โดยให้แต่ละคนนำของขวัญมาเพื่อจับฉลากกัน

กิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมวันปีใหม่