โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ จัดขึ้นภายในโรงเรียนบ้านควนตม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2562 จัดขึ้นภายในโรงเรียนบ้านควนตม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือให้นักเรียนทุกคนใช้ชีวิตเวลาเข้าป่า

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ