โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

มดลูก สาเหตุเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

มดลูก

มดลูก สาเหตุเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ทฤษฎีการปลูกถ่าย 30เปอร์เซ็นต์ ในปีพ.ศ.2464 เชื่อกันว่า การเกิดเยื่อบุโพรงมดลูกในอุ้งเชิงกราน เกิดจากเศษเยื่อบุโพรงมดลูกไหลย้อนผ่านเลือดประจำเดือน เข้าสู่ช่องเชิงกรานผ่านท่อนำไข่ ที่รังไข่หรือส่วนอื่นๆ ของช่องเชิงกราน เลือดประจำเดือนสามารถพบได้ในช่องเชิงกราน ในระหว่างการเจาะช่องท้องระหว่างมีประจำเดือน เยื่อบุโพรงมดลูก สามารถพบได้ในเลือดประจำเดือน เยื่อบุโพรงมดลูกของแผลเป็นที่ผนังช่องท้องที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัดคลอด เป็นตัวอย่างที่ดีของทฤษฎีการฝังตัว

ทฤษฎีเซโรซัล 25เปอร์เซ็นต์หรือที่เรียกว่า ทฤษฎีเมตาพลาเซีย เชื่อกันว่า เยื่อบุโพรงมดลูกรังไข่ และอุ้งเชิงกรานมาจากชั้นเซลล์เยื่อบุช่องท้อง อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการตรวจ ได้รับการพัฒนาจากการแพร่กระจายทางช่องท้องแบบดั้งเดิม การงอกของรังไข่ เยื่อบุผิว เยื่อบุช่องท้องอุ้งเชิงกราน ภาวะในช่องท้องเช่น เยื่อบุช่องท้องของท่อบริเวณขาหนีบ เยื่อบุช่องท้องช่องทวารหนักสายสะดือ ล้วนมีความแตกต่างจากเยื่อบุผิวในช่องลำตัว

ซึ่งเกิดจากเยื่อบุผิวช่องลำตัวทั้งหมดของเนื้อเยื่อ มีศักยภาพในการสร้างเนื้อเยื่อที่แยกไม่ออกจากเยื่อบุโพรงมดลูก ดังนั้นเซลล์เยื่อบุช่องท้อง อาจถูกกระตุ้นโดยปัจจัยต่างๆ เช่นกลไก รวมถึงการระบายท่อนำไข่มดลูกหลัง การอุดตันของปากมดลูก การอักเสบ การตั้งครรภ์นอกมดลูก ภายใต้อิทธิพลของฮอร์โมน การอักเสบเยื่อบุโพรงมดลูก มีแนวโน้มที่จะเกิดโรคเมตาพลาเซีย เยื่อบุโพรงมดลูกนอกมดลูก เยื่อบุผิวของเชื้อโรคบนพื้นผิวรังไข่ เป็นเยื่อบุผิวในโพรงร่างกายดั้งเดิม

ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างความแตกต่าง ภายใต้อิทธิพลของฮอร์โมนและการอักเสบก็สามารถเป็นได้ เกิดขึ้นเมื่อตัวอ่อนมีความแตกต่างเนื้อเยื่อต่างๆ รวมทั้งเยื่อบุโพรงมดลูกรังไข่ เป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบง่ายที่สุดของภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ภายนอกอธิบายได้ง่าย ด้วยทฤษฎีเมตาพลาเซียและทฤษฎีการปลูกถ่าย ไม่สามารถอธิบายได้นอกเหนือจากเยื่อบุโพรงมดลูกในอุ้งเชิงกราน

ภูมิคุ้มกันวิทยา 25เปอร์เซ็นต์ ในปี1980 มีเซลล์เม็ดเลือดขาวและเซลล์พลาสม่าแทรกซึมอยู่รอบๆ เยื่อบุโพรงมดลูก นอกมดลูกและแมคโครฟาจ มีการสะสมของฮีโมไซเดรินและพังผืดในระดับที่แตกต่างกัน พวกเขาเชื่อว่า เกิดจากเยื่อบุโพรงมดลูกนอก มดลูก สิ่งแปลกปลอมรอยโรค เกิดจากการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานักวิชาการหลายคน ได้สำรวจสาเหตุและการเกิดโรคของภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ จากแง่มุมของภูมิคุ้มกันของเซลล์ภูมิคุ้มกันทางร่างกาย ข้อบกพร่องในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์ ข้อบกพร่องในการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว เป็นกลุ่มของเซลล์ภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกัน

มีลักษณะการทำงานที่ไม่สร้างภูมิคุ้มกัน มันสามารถฆ่าเซลล์เนื้องอก หรือเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสได้ โดยไม่มีผลต่อภูมิคุ้มกันในร่างกาย มีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ทฤษฎีการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกี่ยว ข้องกับการเกิดภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่มีดังนี้ ทฤษฎีการแพร่กระจายของน้ำเหลืองเชื่อว่า เยื่อบุโพรงมดลูกสามารถแพร่กระจายผ่านทางเดินน้ำเหลือง และบางคนพบว่า ต่อมน้ำเหลืองพาราเทอรีน และต่อมน้ำเหลืองภายในมีมดลูกเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก แต่จุดอ่อนของทฤษฎีนี้คือ ไม่ค่อยเห็นเนื้อเยื่อภายในบริเวณใจกลางของต่อมน้ำเหลือง ในระดับภูมิภาคและบริเวณที่พบบ่อย ไม่เป็นไปตามการระบายน้ำเหลืองตามปกติ

ทฤษฎีการแพร่กระจายการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดดำ เยื่อหุ้มปอด เยื่อบุโพรงมดลูกนอกมดลูก พบในเนื้อเยื่อตับ ไต ต้นแขนขาท่อนล่าง นักวิชาการบางคนเชื่อว่า สาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ เยื่อบุโพรงมดลูกแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อ และอวัยวะดังกล่าว ผ่านทางกระแสเลือด ทำให้เกิดการทดลองในปอดของกระต่าย บางคนเชื่อว่า ภาวะเหล่านี้ อาจเกิดจากการแพร่กระจายของเลือด แต่ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์ชนิดเฉพาะที่ ไม่สามารถตัดออกได้เนื่องจากเยื่อหุ้มปอด แตกต่างจากเยื่อบุผิวของโพรงในร่างกายด้วย ซึ่งก่อให้เกิดตัวอ่อน เชื้อโรคในช่วงระยะตัวอ่อนในท่อmesorenal อาจมีเยื่อบุผิวของโพรงในร่างกายอยู่ และเนื้อเยื่ออาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

เพื่อสร้างภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ในแต่ละส่วน โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของเยื่อบุโพรงมดลูกนอกมดลูก การเจริญเติบโตของมันเกี่ยวข้องกับต่อมไร้ท่อของรังไข่ ข้อมูลทางคลินิกสามารถแสดงให้เห็นว่า โรคนี้ส่วนใหญ่เกิดกับผู้หญิงในช่วงเจริญพันธุ์ มากกว่า 80เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงอายุ 30-50ปี มักจะมีความซับซ้อนของรังไข่ ความผิดปกติของการผ่าตัดหลังรังไข่ เยื่อบุโพรงมดลูกนอกมดลูกหดตัว การเจริญเติบโตของเยื่อบุโพรงมดลูกนอกมดลูก

ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเอสโตรเจนในระหว่างตั้งครรภ์ การหลั่งของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะมากขึ้น เยื่อบุโพรงมดลูกนอกมดลูก ถูกระงับการใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสังเคราะห์ในระยะยาวเช่น นอร์ธินโดรน มีสาเหตุการตั้งครรภ์แบบไม่มีตัวเด็ก ยังสามารถทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกนอกมดลูกหดตัวได้

การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยา ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ภายในเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเติบโตจากฐานไปยังชั้นกล้ามเนื้อ และถูกกักขังอยู่ในโพรงมดลูก จึงเรียกอีกอย่างว่า มดลูกโต เยื่อบุโพรงมดลูกนอกมดลูก มักกระจายไปทั่วผนังกล้ามเนื้อมดลูก เนื่องจากการบุกรุกของเยื่อบุโพรงมดลูก ทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อเส้นใย เกิดจากเส้นใยกล้ามเนื้อ ทำให้มดลูกพองตัวสม่ำเสมอ แต่ไม่ค่อยมีผู้ที่มีศีรษะใหญ่กว่าทารกในครรภ์ระยะเต็ม การกระจายตัวที่ไม่สม่ำเสมอหรือโฟกัส มักพบได้บ่อยในผนังด้านหลัง เนื่องจากถูกจำกัดไว้ที่ส่วนเดียวของมดลูก มดลูกมีแนวโน้มที่จะขยายใหญ่ผิดปกติ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับมดลูก เนื้องอกมดลูกพื้นผิวที่ถูกตัดแสดงให้เห็นว่า เนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อไฮเปอร์พลาสติค

มีลักษณะคล้ายเนื้องอกในโครงสร้างคล้ายน้ำวน แต่ไม่มีเนื้องอกใดๆ ที่มีเนื้อเยื่อคล้ายซองจดหมาย ซึ่งแยกออกจากบริเวณโดยรอบ เส้นใยกล้ามเนื้อปกติ มีบริเวณตรงกลางของรอยโรคช่องเล็กๆ ของเลือดต่อมเยื่อบุโพรงมดลูกที่เห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ จะเหมือนกับต่อมเยื่อบุโพรงมดลูกและโดยรอบ ล้อมรอบด้วยเยื่อบุโพรงมดลูกสโตรมานอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบประจำเดือน แต่ระยะเวลาการหลั่งไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายความว่า ต่อมมดลูกนอกมดลูกได้รับผลกระทบจากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนน้อยลง เมื่อตั้งครรภ์เซลล์เมเซนไคมัลของเยื่อบุโพรงมดลูกนอกมดลูก อาจแสดงการเปลี่ยนแปลงทางเพศอย่างชัดเจน

 

อ่านบทความต่อไป คลิ๊ก !!!  ปลิงทะเล วิธีทำปลิงทะเล และข้อควรระวังในการรับประทาน