โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครู เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มาโชว์การแสดงและเล่นกิจกรรมที่คุณได้จัดให้นักเรียนทุกคน

วันเด็กแห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ