โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านควนตม

building1
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2515
building2
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2524
building3
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2542
building4
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร – หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2542
building5
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
building6
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
building7
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546
อาคารสถานที่
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2554
อาคารสถานที่
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2541
อาคารสถานที่
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2541
อาคารสถานที่
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2528
อาคารสถานที่
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2550
อาคารสถานที่
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527
อาคารสถานที่
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540
อาคารสถานที่
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554