โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

เงิน ตราต่างประเทศ มีวิธีการแลกแบบใดบ้าง?

เงิน

เงิน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นสกุลเงินต่างประเทศ หรือวิธีการชำระ เงิน ที่สามารถใช้ในการชำระเงินระหว่างประเทศ ที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศ ระเบียบว่า ด้วยการบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ.2539 กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับเนื้อหาเฉพาะของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังต่อไปนี้

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหมายถึง สกุลเงินต่างประเทศ รวมทั้งธนบัตรและเหรียญ ธนบัตรจ่ายเงินตราต่างประเทศ รวมถึงใบเรียกเก็บเงิน เช็คจ่ายธนาคาร ธนบัตรออมทรัพย์ทางไปรษณีย์เป็นต้น หลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งพันธบัตรรัฐบาลหุ้น สิทธิพิเศษในการวาดหน่วยสกุลเงินยุโรป ทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยน และวิธีการกำหนดราคา อัตราแลกเปลี่ยนหรือที่เรียกว่า อัตราแลกเปลี่ยนหมายถึง ราคาของสกุลเงินของประเทศหนึ่ง ที่แสดงเป็นสกุลเงินของประเทศอื่น หรืออัตราส่วนระหว่างสกุลเงินของทั้งสองประเทศ ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยนจะแสดงด้วยตัวเลขห้าหลักเช่น 0.9705ยูโร เยนญี่ปุ่นJPY 119.95 ปอนด์อังกฤษ 1.5237ปอนด์ ฟรังก์สวิสCHF 1.5003 หน่วยที่เล็กที่สุดของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคือ จุดหนึ่งนั่นคือ การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขสุดท้ายเช่น 0.0001ยูโร เยนญี่ปุ่น0.01เยนปอนด์อังกฤษ0.0001ปอนด์อังกฤษ ฟรังก์สวิสCHF 0.0001 ตามหลักปฏิบัติสากล มักใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษสามตัว เพื่อแสดงชื่อของสกุลเงิน และภาษาอังกฤษตามหลังชื่อด้านบนคือ รหัสภาษาอังกฤษของสกุลเงิน

วิธีการกำหนดราคาโดยตรง และวิธีการกำหนดราคาโดยอ้อม วิธีการกำหนดราคาอัตราแลกเปลี่ยนมี 2ประเภทได้แก่ วิธีการกำหนดราคาโดยตรง และวิธีการกำหนดราคาโดยอ้อม

1. วิธีราคาตรง วิธีการกำหนดราคาโดยตรงหรือที่เรียกว่า วิธีการกำหนดราคาที่สามารถจ่ายได้นั้น ใช้หน่วยเงินตราต่างประเทศ 1, 100, 1000, 10,000 เป็นมาตรฐานในการคำนวณว่า ควรจ่ายสกุลเงินในประเทศกี่หน่วย เทียบเท่ากับการคำนวณจำนวนสกุลเงินในประเทศที่ต้องชำระ เพื่อซื้อหน่วยเงินตราต่างประเทศหนึ่งหน่วย ดังนั้นจึงเรียกว่า วิธีราคาที่ต้องชำระ ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ในโลก ใช้วิธีกำหนดราคาโดยตรง ในตลาดปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศเงินเยนของญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส ดอลลาร์แคนาดา ทั้งหมดจะถูกกำกับไว้โดยตรงเช่น 119.05เยน ซึ่งหมายความว่า หนึ่งดอลลาร์เท่ากับ 119.05เยน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินนี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

ภายใต้วิธีการกำหนดราคาโดยตรง หากหน่วยเงินตราต่างประเทศแปลงเป็นสกุลเงินในประเทศ มากกว่าช่วงเวลาก่อนหน้านั่นหมายความว่า มูลค่าของเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น หรือมูลค่าของสกุลเงินในประเทศลดลงซึ่งเรียกว่า การเพิ่มขึ้นของต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนในทางตรงกันข้าม หากคุณจำเป็นต้องใช้น้อยกว่าสกุลเงินในประเทศเดิม ก็สามารถแปลงเป็นสกุลเงินต่างประเทศได้เช่นเดียวกันซึ่งหมายความว่า มูลค่าของสกุลเงินต่างประเทศลดลง หรือมูลค่าของสกุลเงินในประเทศเพิ่มขึ้น เรียกว่า การลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั่นคือ มูลค่าของเงินตราต่างประเทศเป็นสัดส่วนโดยตรงกับการขึ้น และลงของอัตราแลกเปลี่ยน

2. วิธีการกำหนดราคาทางอ้อม วิธีการกำหนดราคาทางอ้อมเรียกอีกอย่างว่า วิธีการกำหนดราคาลูกหนี้ มันขึ้นอยู่กับหน่วยหนึ่ง ของสกุลเงินในประเทศ เป็นมาตรฐานในการคำนวณหน่วยลูกหนี้ของสกุลเงินต่างประเทศ ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เงินยูโร ปอนด์ สเตอร์ลิง ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นต้น ล้วนเป็นวิธีการกำหนดราคาทางอ้อม ตัวอย่างเช่น ยูโร0.9705 หมายความว่า หนึ่งยูโรเท่ากับ 0.9705ดอลลาร์สหรัฐ

ในวิธีการกำหนดราคาทางอ้อม จำนวนของสกุลเงินในประเทศจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และจำนวนของสกุลเงินต่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเทียบกับมูลค่าของสกุลเงินในประเทศ หากจำนวนเงินตราต่างประเทศ ที่สามารถแปลงเป็นสกุลเงินในประเทศได้จำนวนหนึ่ง น้อยกว่าช่วงเวลาก่อนหน้าแสดงว่า มูลค่าของเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น และมูลค่าของสกุลเงินในประเทศลดลงนั่นคือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลง

ในทางกลับกัน หากจำนวนเงินตราต่างประเทศ ที่สามารถแปลงเป็นสกุลเงินในประเทศได้จำนวนหนึ่ง มากกว่าช่วงเวลาก่อนหน้า มูลค่าของเงินตราต่างประเทศก็ลดลง การเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสกุลเงินในประเทศหมายความว่า อัตราแลกเปลี่ยนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นนั่นคือ มูลค่าของเงินตราต่างประเทศเป็นสัดส่วน ผกผันกับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ใบเสนอราคาในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยทั่วไปจะเป็นใบเสนอราคาสองทางกล่าวคือ ฝ่ายเสนอราคาจะประกาศราคาซื้อ และราคาขายของตนเองพร้อมกัน และลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจทิศทางการซื้อ และการขายด้วยตัวเอง ยิ่งความแตกต่างระหว่างราคาซื้อ และราคาขายน้อยเท่าไหร่ ต้นทุนสำหรับนักลงทุนก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น ส่วนต่างของใบเสนอราคา สำหรับการทำธุรกรรมระหว่างธนาคาร โดยปกติจะอยู่ที่ 2-3จุด และสเปรดของใบเสนอราคาที่ธนาคาร หรือตัวแทนจำหน่าย เสนอให้กับลูกค้าจะแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ในปัจจุบันสเปรดของใบเสนอราคา และช่วงเวลานั้นๆ

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สำคัญระดับโลก ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหมายถึง ตลาดการค้าที่ธนาคาร และสถาบันการเงินอื่นๆ ตัวแทนจำหน่ายที่เป็นกรรมสิทธิ์ และบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ เข้าร่วมและเชื่อมต่อกันผ่านตัวกลาง หรือระบบโทรคมนาคม โดยมีสกุลเงินต่างๆ เป็นวัตถุในการซื้อขาย

สามารถจับต้องได้เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือไม่มีตัวตนเช่น ธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ระหว่างธนาคารผ่านระบบโทรคมนาคม จากสถิติล่าสุดของธนาคาร เพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ ปริมาณธุรกรรมเฉลี่ยต่อวัน ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างประเทศอยู่ที่ประมาณ 1.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

อ่านบทความต่อไป คลิ๊ก !!!  ต่อมน้ำเหลือง และองค์ประกอบตำแหน่งที่สำคัญในร่างกายมนุษย์