โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

เลือด การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและขาดเลือดอาจเกิดขึ้นในสมอง

เลือด เมื่ออธิบายถึงสมองจำเป็นต้องประเมินสถานะของเยื่อหุ้มสมอง สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ประสาท เซลล์ประสาท และนิวโรพิล อาการบวมน้ำหลายประเภทอาจเกิดขึ้นในสมอง อาการบวมน้ำรอบหลอดเลือด เยื่อบุช่องท้อง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และสารสีขาว นอกจากนี้ อาการบวมน้ำที่หลอดเลือดอาจถึงระดับทำลายล้าง ซึ่งนำไปสู่การก่อตัวของไมโครซีสต์ แบบฟอร์มเหล่านี้มีความหมายต่างกัน ดังนั้น การไม่มีอาการบวมน้ำที่หลอดเลือด

จึงเป็นสัญญาณของการเสียชีวิตอย่างรวดเร็วเช่น ในกรณีของภาวะขาดอากาศหายใจเชิงกลและการบาดเจ็บทางไฟฟ้า ประเภทหลักของการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ประสาทเรียกว่าโครมาโตไลซิส บวม การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและขาด เลือด รอยย่น ในปัจจุบันยังมีความแตกต่างเพิ่มเติมประการแรกคือสถานะของเซลล์ ประสาทที่มีภาวะไฮโปและไฮเปอร์โครมิก รูปแบบต่างๆ ของบรรทัดฐานที่มีสถานะการทำงานต่างกัน และประการที่สองรูปแบบการตายของเซลล์ประสาทเลือด

ที่มีคาริโอปิคโนซิส เซลล์ประสาท พิคโนมอร์ฟิค และคาริโอไลซิสหากมีความเสียหายของเซลล์ประสาทหลายตัวแปร จะมีการระบุว่าสิ่งใด ซึ่งมีอิทธิพลเหนือกว่าตัวอย่างเช่น ติดสีน้ำเงินไม่ดีพอ และโรคคาริโอปีโนซิสใน 50 ถึง 75 เปอร์เซ็นต์ ของเซลล์ประสาทขนาดใหญ่ของการก่อตัวของไขว้กันเหมือนแหของสมองส่วนควบคุมการหายใจและการไหลเวียน เป็นสัญญาณของอัมพาตของศูนย์ทางเดินหายใจซึ่งเป็นสาเหตุของการตายในทันที และติดสีน้ำเงินไม่ดีพอ

เป็นอาการของการสลายของสภาพศพ นอกจากนี้ยังใช้ชื่อพิเศษสำหรับปฏิกิริยาเกลียล ต่อความเสียหายของเส้นประสาท การแบ่งเซลล์และการทำลายเซลล์ประสาทโดยเม็ดโลหิตขาวเก็บกิน และสำหรับไกลโอไซต์ และเสื่อมสารสีขาว ชนิดพิเศษ การสลายของปลอกหุ้มแอกโซนาลเซลล์ มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ เกลียลและเบโซฟิลถูกสร้างในไขกระดูก เมื่ออธิบายกล้ามเนื้อหัวใจจำเป็นต้องประเมินสถานะของเส้นใยกล้ามเนื้อ การเปลี่ยนแปลงในความกว้าง

ของเส้นผ่านศูนย์กลางนิวเคลียสซาร์โคพลาสซึม ในที่ที่มีการกระจายตัวของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ความเสียหายเฉียบพลันต่อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ จำแนกได้ดังนี้ การผ่อนคลาย ความเสียหายจากการหดตัวมัยไซโตไลซิส การสลายตัวเป็นเม็ดและก้อน การตรวจจับต้องใช้กล้องจุลทรรศน์คุณภาพสูงที่มีสนามแสงและสนามมืดเฟสคอนทราสต์ สัญญาณรบกวน และคอนทราสต์โพลาไรซ์ นอกจากนี้ยังตรวจพบ ความบกพร่องที่เนื่องจากโภชนาการที่ไม่สมบูรณ์

บางประเภทโดยใช้คราบพิเศษ การเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อหัวใจที่ตรวจพบได้อย่างน่าเชื่อถือโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบแสงที่มีคราบสำรวจ สิ่งเหล่านี้คือรอยโรคการหดตัวของระดับที่สอง ความไม่สม่ำเสมอของสี การเสียรูปเหมือนคลื่น การแยกตัวและการกระจายตัวของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ เช่นเดียวกับ ติดสีน้ำเงินไม่ดีพอ และโรคไขมันในเลือด สิ่งหลังนี้ถูกบันทึกไว้ในเกือบทุกคน แต่ด้วยความมึนเมาบางอย่าง เช่นแอลกอฮอล์ และโรคภัยไข้เจ็บซึ่งควรสังเกตเป็นพิเศษ

การรวมกันของโรคไขมันในเลือด ที่เด่นชัดกับการฝ่อของเนื้อเยื่อในหัวใจและตับเป็นหนึ่งในสัญญาณหลักของการเสียชีวิตจากการอดอาหาร เมื่อศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับปอด ความโปร่งสบายของเนื้อเยื่อ การมีอยู่ การแปลและความรุนแรงของอาการบวมน้ำ การปรากฏตัวของเยื่อไฟบรินและไฮยาลินในถุงลม ความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูก ของปอดในทารก สภาพของหลอดลม เมื่อศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับตับจำเป็นต้องประเมินสถานะของไซโตพลาสซึมของเซลล์ตับ

คานตับและท่อในการติดเชื้อไวรัสเรียกว่าเซลล์ตับน้ำวุ้นตาทึบแสงรวมถึงการรวมของไซโตพลาสซึม ซึ่งไม่ได้จัดประเภทตามโครงการปกติ ในกรณีเช่นนี้ ควรระบุขนาด รูปร่าง และสี เมื่ออธิบายเกี่ยวกับไตจำเป็นต้องประเมินสภาพของไต ท่อใกล้เคียง ปริมาณเลือดที่ส่งไปยังเยื่อหุ้มสมองและเมดัลลาแยกกัน และการมีปัสสาวะปฐมภูมิในแคปซูลไต จำเป็นต้องประเมินความหนาของเยื่อหุ้มชั้นใต้ดินและความเป็นเซลล์รวมของ กระจุกหลอดเลือดฝอย เมื่ออธิบายถึงตับอ่อนสถานะ

ของเนื้อเยื่อต่อม อุปกรณ์ต่อมไร้ท่อ และท่อจะถูกประเมินแยกกัน เมื่ออธิบายถึงอวัยวะต่อมไร้ท่อเน้นที่สถานะของหน้าที่ทางสัณฐานวิทยา ในต่อมไทรอยด์จะกำหนดความสูงของเยื่อบุผิวของรูขุมขน การปรากฏตัวของ ปาปิลา และความสว่างของคอลลอยด์ ในเยื่อหุ้มสมองต่อมหมวกไต การมีอยู่ของแวคิวโอลที่ว่างเปล่าทางสายตาถือเป็นภาวะปกติ และการลดลงของจำนวนของแวคิวโอลจะเรียกว่าการเสื่อมของไขมัน การลดไขมัน เมื่อศึกษาและอธิบายการเตรียมผิว

จำเป็นต้องประเมินสภาพของทุกชั้นของผิวหนังชั้นนอก ชั้นหนังแท้ ส่วนต่อของผิวหนัง ท่อของชั้นหนังแท้และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง เมื่อศึกษาและอธิบายการตกเลือด การบาดเจ็บในอวัยวะภายในและเนื้อเยื่ออ่อน อธิบายตำแหน่งของพวกเขาในโครงสร้างที่นำเสนอ สถานะของเม็ดเลือดแดง การมีอยู่และธรรมชาติของการกระจายขององค์ประกอบเม็ดเลือดขาว การตกตะกอนของไฟบริน สีและเงา ด้วย การย้อมสีแบบเลือกได้ สถานะของเส้นเลือดจุลภาครอบเส้นเลือด

เส้นเลือดและเส้นเลือดฝอย หลอดเลือดแดง การปรากฏตัวของอาการบวมน้ำ การอักเสบ การซ่อมแซมและกระบวนการอื่นๆ การหาอายุของไฟบรินโดย JCG สเปกตรัมสีของไฟบรินตามวิธี OKG ประกอบด้วยสีส้ม สีแดง และสีม่วง และเฉดสีเปลี่ยนผ่าน สามารถสันนิษฐานได้ว่าไฟบรินซึ่งเปื้อนสีเหลืองส้มมีอายุน้อย 0 ถึง 6 ชั่วโมง เมื่ออยู่ในร่างกายนานขึ้นไฟบรินจะได้รับสีแดง นี่ คือ ไฟบริน สุก 6 ถึง 24 ชั่วโมง มีเฉดสีตั้งแต่สีส้มแดง ไฟบริน 6 ถึง 12 ชั่วโมง

ถึงสีแดงสด 12 ถึง 18 ชั่วโมง ไฟบริน เป็นสีแดงม่วง ไฟบริน 18 ถึง 21 ชั่วโมง ไฟบรินเก่า มากกว่า 24 ชั่วโมง เป็นสีม่วงซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเทาน้ำเงิน มากกว่า 48 ชั่วโมงการแบ่งดังกล่าวมีเงื่อนไขในระดับหนึ่งเนื่องจากขึ้นอยู่กับการตรึงระยะเวลาของการเตรียมสีและมาตรการการรักษาในผู้ป่วยก่อนเสียชีวิต อย่างไรก็ตามทำให้สามารถระบุเวลาในการพัฒนาของกลุ่มอาการ DIC หรือการก่อตัวของลิ่มเลือดได้โดยประมาณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้เป็นวัตถุ

การศึกษาแบบสัณฐานวิทยาและภาพประกอบภาพถ่ายจะใช้กล้องอะนาล็อกและดิจิตอล ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาพที่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ตารางและไดอะแกรมที่มีผลลัพธ์ของสัณฐานวิทยา ของโครงสร้างทางเนื้อเยื่อต่างๆ รวมถึงค่าปกติสำหรับการเปรียบเทียบ ตลอดจนไดอะแกรมที่สะท้อนถึงลำดับและความสัมพันธ์ของการเชื่อมโยงธนะโทเจเนซิสและอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อผลเสียหายใช้เป็นภาพประกอบได้

ส่วนที่อธิบายของพระราชบัญญัติ ข้อสรุปของการตรวจทางนิติเวชวิทยานั้นถูกร่างขึ้นโดยไม่ใช้คำศัพท์ที่มีลักษณะสรุป การจัดทำสรุปผลการศึกษาหากมีข้อมูลเกี่ยวกับการออกมติในช่วงเวลาที่เริ่มการตรวจร่างกายทางนิติวิทยาศาสตร์ของศพหรือหลักฐานทางวัตถุจะมีการกำหนดข้อสรุป ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการออกมติ ส่วนสรุปของการกระทำคือการวินิจฉัยทางนิติเวชวิทยา ข้อสรุปและการวินิจฉัยทางนิติเวชทางจุลพยาธิวิทยาถูกกำหนดขึ้น

โดยระบุถึงรูปแบบพยาธิวิทยา และอาการหลักในลำดับการเกิดโรค ในกรณีที่ไม่มีความเป็นไปได้ในการกำหนดส่วนสรุปของการศึกษาตามหลักการทาง พยาธิวิทยา และเชื้อโรค อนุญาตให้มี การออกแบบข้อเท็จจริงซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่พบในอวัยวะและเนื้อเยื่อจะได้รับตามลำดับอย่างเป็นระบบซึ่งบ่งบอกถึงการแปลและความรุนแรง เพื่ออำนวยความสะดวกในการตีความการเปลี่ยนแปลงที่ระบุและการนำไปใช้ในการวินิจฉัยเพิ่มเติม ชุดของอาการที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรค

ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับสาเหตุและกลไกการตายบางอย่างได้รวมกันเป็นกลุ่มอาการ ตัวอย่างของวิธีการนี้คือคำว่า กลุ่มอาการการแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดแบบแพร่กระจาย กลุ่มอาการความเครียด การเสื่อมของตับที่เป็นพิษ ตับอักเสบที่เป็นพิษ ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกเฉียบพลัน ภาวะช็อกจากเลือดออก โรคไตจากเม็ดเลือดแดงแตก เลือดออกในปอด บวมน้ำ เป็นต้น ควรแยกกลุ่มอาการของความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันตามประเภทของปฏิกิริยาทั่วไป

หรือในท้องถิ่นมากมายตามประเภทของการช็อก การขาดเลือดของเยื่อหุ้มสมองไตที่มีปิรามิดมากมายเหลือเฟือการกระจายของเลือดที่ไม่สม่ำเสมอการรวมศูนย์หรือการกระจายอำนาจของการไหลเวียนโลหิต ขึ้นอยู่กับ ระยะช็อก ตามประเภท การหายใจที่เกิดขึ้นหลังหัวใจหยุดเต้น โรคโลหิตจางที่มีความรุนแรงต่างกันโดยมีการกระจายของเลือดไม่สม่ำเสมอ เมื่อตรวจพบกระบวนการ ไดสโตรฟิกเนื้อร้าย

แทรกซึมในส่วนสรุปของการกระทำความรุนแรงเริ่มต้น อ่อนแอมาก อ่อนแอปานกลางเด่นชัด จะถูกระบุเมื่อตรวจพบไขมันอุดตันในปอดระดับของมันจะถูกสร้างขึ้น เมื่อพิจารณาการกำหนดความเสียหายในส่วนสรุปของการศึกษา จะมีการระบุการมีอยู่และความรุนแรงของปฏิกิริยา การอักเสบ และกระบวนการซ่อมแซม

 

 

 

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ : ภูมิ ระบบภูมิคุ้มกัน เคล็ดลับอายุรเวทสำหรับภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่ง