โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

กล้ามเนื้อหัวใจ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในสุนัข สาเหตุ การวินิจฉัยและการรักษา

กล้ามเนื้อหัวใจ ไม่จำเป็นต้องคิดว่ามีเพียงคนที่เป็นโรคห … Read more