โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

ภูมิคุ้มกัน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของเชื้อราและจุลินทรีย์

ภูมิคุ้มกัน ไซโคลสปอรินเอเป็นเปปไทด์ ไซคลิกแบบไม่ชอบน้ำ … Read more