โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

กล้วยไม้ การเพาะพันธุ์ของกล้วยไม้ และมีวิธีการป้องกันกล้วยไม้อย่างไร?

กล้วยไม้ การเพาะพันธุ์ของกล้วยไม้ พื้นที่โดยรอบจำเป็นต้ … Read more