โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

ถุงใต้ตา สาเหตุหลักของถุงใต้ตา และวิธีการกำจัดถุงใต้ตา อธิบายได้ ดังนี้

ถุงใต้ตา สามารถเกิดขึ้นได้ไม่เพียงหลังจากคืนที่นอนไม่หล … Read more

ปาก อธิบายเกี่ยวกับอาการรวมถึงสาเหตุการปากเปื่อยหลังจากการถอนฟัน

ปาก การเกิดโรคทางทันตกรรม มักจะนำไปสู่การถอนฟันที่ไม่สา … Read more