โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

การแต่งงาน เหตุผลทั้งหมดข้างต้นสำหรับการปฏิเสธการแต่งงาน อธิบายได้ ดังนี้

การแต่งงาน การเริ่มต้นด้วยการขันเกลียวหลอดไฟ และจบลงด้ว … Read more