โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

ชีววิทยา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตในฐานะปรากฏการณ์ของโลกวัตถุ

ชีววิทยา ชีววิทยาสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ที่ซับซ้อนของส … Read more