โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

ตั้งครรภ์ เกิดอะไรขึ้นกับผิวหนังที่คันระหว่างตั้งครรภ์ ป้องกันและบรรเทาได้อย่างไร

ตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์สตรีมีครรภ์หลายคนจะมีอาการคัน … Read more