โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

นักวิทยาศาสตร์ ของนาซ่าวิเคราะห์การก่อตัวของพายุเฮอริเคน และแบบจำลองสภาพอากาศ

นักวิทยาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์ ของนาซ่าได้ทำการสร้างเครื่องสังเกตุการณ์ … Read more