โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

บุหรี่ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่รวมถึงวิธีการเลิกบุหรี่

บุหรี่ การสูบบุหรี่แบบแอคทีฟและแบบพาสซีฟ จะเพิ่มความเสี … Read more