โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

พัฒนาการ ของทารก ประเด็นสำคัญของระยะพัฒนาการของทารกที่แม่คนเดิมต้องรู้

พัฒนาการ

พัฒนาการ ของทารก เริ่มตั้งแต่ 8เดือน ทารกสามารถนั่งและเ … Read more