โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

สุขภาพ ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์มากที่สุด อธิบายได้ ดังนี้

สุขภาพ บ่อยแค่ไหนที่คุณนึกถึงสิ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพอันมี … Read more

ลำไส้ อธิบายเกี่ยวกับลักษณะการอักเสบ สาเหตุและการเกิดโรคโครห์น

ลำไส้ โรคโครห์นเป็นโรคเรื้อรังที่มีลักษณะการอักเสบ ของเ … Read more

เซลล์ อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระแสข้อมูลทางพันธุกรรมระดับของเซลล์

เซลล์ กิจกรรมที่สำคัญของเซลล์ในฐานะหน่วยของกิจกรรมทางชี … Read more

ชีววิทยา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตในฐานะปรากฏการณ์ของโลกวัตถุ

ชีววิทยา ชีววิทยาสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ที่ซับซ้อนของส … Read more

พันธุกรรม อธิบายเกี่ยวกับการควบคุมทางพันธุกรรมของการแสดงออกของยีน

พันธุกรรม ความรู้ส่วนใหญ่เกี่ยวกับกลไกการควบคุมการแสดงอ … Read more