โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

การสูบบุหรี่ อันตรายของการสูบบุหรี่ในระหว่างตั้งครรภ์ อธิบายได้ ดังนี้

การสูบบุหรี่ ผู้หญิงประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์สูบบุหรี่ และค … Read more