โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

ลำไส้ อธิบายเกี่ยวกับลักษณะการอักเสบ สาเหตุและการเกิดโรคโครห์น

ลำไส้ โรคโครห์นเป็นโรคเรื้อรังที่มีลักษณะการอักเสบ ของเ … Read more