โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

เพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์ที่สมบูรณ์เป็นตัวเชื่อมโยงที่สำคัญสำหรับการตั้งครรภ์

เพศสัมพันธ์ เซ็กส์คือตัวเชื่อมโยงที่สำคัญที่สุด สำหรับก … Read more