โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

ความดันโลหิต อธิบายการวัดความดันโลหิตส่วนใหญ่ดำเนินการในท่านั่งของผู้ป่วย

ความดันโลหิต ความดันโลหิตในหลอดเลือดแดง ขึ้นอยู่กับปริม … Read more

หัวใจ อธิบายเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการและการรักษาเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ

หัวใจ ข้อมูลในห้องปฏิบัติการไม่มีความจำเพาะ และขึ้นอยู่ … Read more