โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

ฮอร์โมน วิธีธรรมชาติในการปรับระดับฮอร์โมนให้เป็นปกติ อธิบายได้ ดังนี้

ฮอร์โมน ร่างกายของคุณเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนของต่อม อวั … Read more

ความโกรธ สาเหตุของความไม่แยแส และกลไกของความไม่แยแส

ความโกรธ พวกเขากล่าวว่าความเฉยเมยเลวร้ายยิ่งกว่าความเกล … Read more