โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

เยื่อบุโพรงมดลูก การเปลี่ยนแปลงเยื่อบุโพรงมดลูกเกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของฮอร์โมน

เยื่อบุโพรงมดลูก

เยื่อบุโพรงมดลูก หลังจากการตกไข่ระดับของ LH จะลดลงเมื่อ … Read more

ฮอร์โมน วิธีธรรมชาติในการปรับระดับฮอร์โมนให้เป็นปกติ อธิบายได้ ดังนี้

ฮอร์โมน ร่างกายของคุณเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนของต่อม อวั … Read more

ต่อมไทรอยด์ คำถามเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ และคำตอบที่มีประโยชน์น่ารู้

ต่อมไทรอยด์ มารีนา เลวิเชวาอธิบายว่าต่อมไทรอยด์คืออะไร … Read more