โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

เซลล์ อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระแสข้อมูลทางพันธุกรรมระดับของเซลล์

เซลล์ กิจกรรมที่สำคัญของเซลล์ในฐานะหน่วยของกิจกรรมทางชี … Read more