โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

ไขมันพอกตับ อธิบายเกี่ยวกับสาเหตุและการเกิดโรคตับไขมันที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ไขมันพอกตับ โรคไขมันพอกตับที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นโรค ที่ม … Read more