โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

ไวรัส อธิบายเกี่ยวกับการติดเชื้อเกิดขึ้นจากไวรัสที่อาศัยอยู่ในอนุภาคของเลือด

ไวรัส คุณจะติดเชื้อได้อย่างไร การติดเชื้อเกิดขึ้นจากไวร … Read more